ยกระดับคุณภาพชีวิตด้วย

อาหารมหัศจรรย์ ที่ดีที่สุดของโลก

ยกระดับคุณภาพชีวิตด้วย

ยกระดับคุณภาพชีวิตด้วย

ซื้อเลย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปในการขาย

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1: ขอบเขตการใช้บังคับ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายซึ่งมีผลบังคับใช้กับสินค้าทั้งหมดที่ขายโดยผู้ขายของเว็บไซต์ www.spiru4.me ซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินธุรกิจของ บริษัท จีฟู๊ดส์ เอเชีย จำกัด ให้กับลูกค้า

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะใช้บังคับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่อาจมีอยู่ในคำสั่งซื้อของลูกค้าหรือเอกสารอื่น ๆ ซึ่งผู้ขายอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นลายลักษณ์อักษร

คำนิยาม

ลูกค้า:
หมายถึง ลูกค้าที่ส่งแบบฟอร์มการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ www.spiru4.me;

ผู้ขาย:
หมายถึง บริษัท จีฟู๊ดส์เอเชีย จำกัด จดทะเบียนธุรกิจและหมายเลข VAT เลขที่ 0835559000534 และต่อไปนี้จะเรียกว่า
“ จีฟู๊ดส์ เอเซีย ”

สินค้า:
หมายถึง สินค้าที่อธิบายไว้ในแบบฟอร์มการสั่งซื้อ

แบบฟอร์มสั่งซื้อ:
หมายถึงแบบฟอร์มสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ www.spiru4.me และที่มีข้อกำหนด และเงื่อนไขฉบับนี้

การสั่งซื้อหมายถึง ลูกค้ายอมรับยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปในการขาย นี้อย่างสมบูรณ์และไม่มีข้อสงวนใด ๆ โดยจะไม่มีข้อตกลงหรือข้อผูกมัดที่ปราศจากการยอมรับอย่างเป็นทางการจากบริษัท จีฟู๊ดส์ เอเชีย จำกัด และให้มีผลใชับังคับข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายเหล่านี้โดยตลอด หากมีข้อขัดแยังใดๆ จากลูกค้าก่อนหน้านี้ และไม่ได้รับการยอมรับอย่างชัดเจนจาก บริษัท จีฟู๊ดส์เอเชีย จำกัด ข้อขัดแย้งนั้นๆ จะไม่มีผลบังคับใช้กับ จีฟู๊ดส์ เอเชีย ไม่ว่าลูกค้าอาจได้รับทราบถึงข้อดังขัดแย้งกล่าวมาก่อนเมื่อใดก็ตาม

2: การกำหนดราคาs

ราคาที่ปรากฏกำหนดไว้เป็นเงินบาท และราคาสินค้าได้รวมภาษีอากรทุกอย่างของประเทศที่จัดส่ง หากแต่ราคาสินค้าไม่รวมราคาค่าขนส่ง ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนไปตามอัตราค่าขนส่ง รายการที่สั่งซื้อจะถูกเรียกเก็บตามราคาที่มีการลงทะเบียนคำสั่งซื้อ และสามารถชำระเต็มจำนวนได้ในเวลาที่ทำการสั่งซื้อ คำสั่งซื้อทั้งหมดจะถูกเรียกเก็บเงินเป็นบาท (ไทยบาท) และชำระเป็นเงินบาท (ไทยบาท) สำหรับการจัดส่งนอกประเทศไทยค่าธรรมเนียมศุลกากรหรือภาษีท้องถิ่นให้เป็นความรับผิดชอบของผู้รับ

3: การสั่งซื้อ

คำสั่งซื้อสามารถทำได้บนเว็บไซต์ www.spiru4.me ข้อมูลในสัญญาการสั่งซื้อจะเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย คำสั่งซื้อของท่านจะได้รับการยืนยันเมื่อคำสั่งซื้อล่าสุดของท่านได้รับการตรวจสอบแล้ว จีฟู๊ดส์ เอเซีย ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับการลงทะเบียนการชำระเงินและ / หรือไม่ยืนยันการสั่งซื้อไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่อาจมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อที่ได้รับ

4: ค่าจัดส่ง

ค่าจัดส่งรวมถึงค่าธรรมเนียมอัตราเดียวสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการและการจัดส่ง
เป็นความรับผิดชอบของลูกค้าและจะถูกเรียกเก็บเงินเมื่อสิ้นสุดกระบวนการสั่งซื้อ ซึ่งจะรวมกับราคาของผลิตภัณฑ์ที่กำลังซื้อ

5: การชำระค่าสินค้า

ลูกค้าสามารถชำระเงินสำหรับการสั่งซื้อโดย:

 • เครดิตการ์ด โดยผ่านระบบ Paypal
 • ผ่านบัญชี Paypal
 • ชำระเงินสดเมื่อได้รับสินค้า (เฉพาะพื้นที่จ. ภูเก็ตเท่านั้น)
 • ชำระผ่านบัญชีธนาคาร

6: กระบวนการสั่งซื้อ

สาหร่ายสไปรูลิน่าสด

สามารถส่งมอบได้ วันจันทร์ และ วันศุกร์
ในกรณีที่มีความล่าช้าในการเตรียมการสั่งซื้อลูกค้าจะได้รับแจ้งทางอีเมล ในกรณีดังกล่าวและหากสินค้ายังไม่ได้รับการจัดส่ง คำสั่งซื้อลูกค้าจะสามารถยกเลิกได้และได้รับการคืนเงินเต็มจำนวน

สาหร่ายสไปรูลิน่าแบบเม็ด และแบบซอง

สามารถส่งมอบได้ วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ สามารถสั่งซื้อได้ก่อนเวลา 14.00 น. การจัดส่งจะสามารถทำได้ภายในวันเดียวกัน หากระบบได้รับคำสั่งซื้อหลังจากเวลา 14.00 น. การจัดส่งจะสามารถทำได้ภายในวันถัดไป ในกรณีที่มีความล่าช้าในการเตรียมการสั่งซื้อลูกค้าจะได้รับแจ้งทางอีเมล ในกรณีดังกล่าวและหากสินค้ายังไม่ได้รับการจัดส่ง คำสั่งซื้อลูกค้าจะสามารถยกเลิกได้และได้รับการคืนเงินเต็มจำนวน

7: การเรียกคืน/การรับประกัน

ไม่ต้องตอบคำถาม รับเงินคืน 100%

หากคุณไม่ชอบผลิตภัณฑ์ของเรา กรุณารวบรวมสินค้านั้นๆ ลงในบรรจุภัณฑ์เดิม ทั้งแบบกล่อง ขวด ซอง หรือ บรรจุภัณฑ์อื่นของเรา

สิ่งที่ต้องระวังคือจำนวนผลิตภัณฑ์ของบรรจุภัณฑ์แรกต้องมีมากกว่า 50%
ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องคืนสาหร่ายสไปรูลิน่าชนิดซอง คุณควรคืนสไปรูลิน่าชนิดซองที่ยังยังปิดสนิท จำนวน 16 ซอง (กล่องบรรจุ 30 ซอง)

ส่งคืนสินค้าได้อย่างไร

 • แพ็คผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการคืนให้แน่นหนาและทำตามคำแนะนำ
 • ติดต่อเราเพื่อรับรหัสคืนสินค้า (RAC)
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคืนสินค้าและรับประกันคืนเงิน ที่ (www.spiru4.me/th/refund) กรอกข้อมูลและส่งคืนเรา
 • ส่งคืนสินค้าพร้อมบรรจุภัณฑ์ ติดเอกสารคืนสินค้าและรับประกันคืนเงินบนกล่อง และรอรับเงินคืน

เราขอสงวนสิทธิ์รับประกันคืนเงิน หาก

 • เราพบว่าการคืนผลิตภัณฑ์นั้นทุจริต
 • ได้รับสินค้าเกิน 30 วันหลังการจัดส่ง
 • จำนวนผลิตภัณฑ์ของบรรจุภัณฑ์แรกบริโภคไปแล้วมากกว่า 50% (ชนิดสด ชนิดเม็ด และชนิดผง)
 • ผลิตภัณฑ์ไม่อยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม หรือ จำนวนผลิตภัณฑ์ในกล่องที่ปิดอยู่มีไม่ครบ หรืออยู่ในสภาพไม่ สมบูรณ์
 • บรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เสียหายจาก การใช้งานผิดประเภท ถูกทำลาย เปียกน้ำ หลังจากได้รับการจัดส่ง แล้ว

เงื่อนไขเพิ่มเติม

 • ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งลงทะเบียน รับประกันการสูญหายและความเสียหาย ในการส่งสินค้าคืนให้เรา
 • คุณจะได้รับเงินประกันคืนภายใน 14 วันนับจากวันที่ส่งคืนสินค้า และทุกอย่างถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ติดแบบฟอร์มคืนสินค้าและรับประกันคืนเงินพร้อมรหัสคืนสินค้า (RAC) บนกล่องให้เรียบร้อย

หากเราส่งผิด เรายินดีรับผิดชอบโดย:

 • จัดส่งผลิตภัณฑ์ให้คุณใหม่โดยไม่มีเงื่อนไข
 • หากคุณไม่พึงพอใจในผลิตภัณฑ์ของเราและอยากได้รับค่าสินค้าคืน เรายินดีคืนเงินโดยสินค้าที่ส่งคืนต้องอยู่ในสภาพที่ไม่ผิด เงื่อนไข การรับประกัน

สินค้าที่ส่งคืนต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิมของบริษัท ค่าจัดส่งคืนจะเแ็นความรับผิดชอบของลูกค้า โดยสามารถส่งคืนได้ที่:
บริษัท จีฟู๊ดส์ เอเชีย จำกัด
เลขที่ 66/4 หมู่ 3 ต. ป่าคลอก
อ. ถลาง จ. ภูเก็ต 83110 ประเทศไทย

8. Rejection / Cancellation

We may cancel an order if the Goods are not available for any reason. We will notify you via phone number or email address provided. The refund process will take approximately 5-7 business days and can show up within 1-2 billing cycling depending on your bank processing time.

Once the order has been created, paid or shipped for, you will not be able to cancel the order if you change your mind.

9: กระบวนการสั่งซื้อ

ผลิตภัณฑ์ของ จีฟู๊ดส์ เอเซีย จะมีให้บริการตราบเท่าที่แสดงในเว็บไซต์ www.spiru4.me ในกรณีที่ไม่มีผลิตภัณฑ์ตามคำสั่งซื้อ จีฟู๊ดส์ เอเซีย จะแจ้งให้ลูกค้าทราบทางอีเมล คำสั่งของลูกค้าจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติและจะไม่มีการหักบัญชีธนาคาร

10: การร้องเรียน

ข้อร้องเรียนหรือคำร้องขอแลกเปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงินทั้งหมดจะต้องส่งไปยังอีเมล hotline@spiru4.me หรือทางโทรศัพท์ที่ +66 (0)2 821 52 22 ภายใน 30 วันหลังจากการจัดส่ง

ผลิตภัณฑ์จะต้องส่งคืนกลับไปที่ จีฟู๊ดส์ เอเซีย ในสภาพที่ลูกค้าได้รับ รวมถึงผลิตภัณฑ์เสริมทั้งหมด (เช่น อุปกรณ์เสริม บรรจุภัณฑ์ คำแนะนำการใช้งาน ฯลฯ ) ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืนจะเป็นไปตามราคาที่เรียกเก็บตามใบเรียกเก็บเงิน มีการเรียกและค่าขนส่งสินค้าคืนจะได้รับการคืนเมื่อมีการแสดงใบเสร็จรับเงิน

11: ความรับผิดในความชำรุดบกพร่อง

จีฟู๊ดส์ เอเซีย ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างไม่เหมาะสม
นอกจากนี้ จีฟู๊ดส์ เอเซีย ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความไม่สะดวก หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์ เช่น การหยุดชะงักในการให้บริการ การแทรกแซงของบุคคลที่สาม หรือการติดไวรัสคอมพิวเตอร์

12: การถ่ายโอนความเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์/และความเสี่ยง

การถ่ายโอนความเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ตามที่ลูกค้าต้องการ หลังจากที่ลูกค้าได้ชำระราคาเต็มจำนวน ไม่ว่าจะถึงวันที่ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เป็นปัญหาหรือไม่ ในทางกลับกันการถ่ายโอนความเสี่ยงของการสูญเสียหรือการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์จะเกิดขึ้นเมื่อลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์ที่เป็นปัญหา

13: กฏหมายที่ใช้บังคับ

ภาษาที่ใช้สัญญาคือภาษาอังกฤษ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายเหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย ในกรณีที่มีข้อพิพาท จะอยู่ควบคุมขอบเขตอำนาจศาลและกฎหมายของประเทศไทย

14: ทรัพย์สินทางปัญญา

องค์ประกอบทั้งหมดของเว็บไซต์ www.spirup.me ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญา ของ จีฟู๊ดส์ เอเซีย แต่เพียงผู้เดียว ไม่มีผู้ใดได้รับอนุญาตให้ทำซ้ำ แจกจ่าย หรือใช้ประโยชน์จากองค์ประกอบใด ๆ ของไซต์ไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์ ภาพ หรือเสียง ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ทั้งหมดหรือบางส่วน ลิงค์พื้นฐานใด ๆ หรือไฮเปอร์เท็กซ์ถูกห้ามอย่างเด็ดขาด หากไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก จีฟู๊ดส์ เอเซีย

15: ข้อมูลส่วนบุคคล

จีฟู๊ดส์ เอเซีย ขอสงวนสิทธิ์ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งานเว็บไซต์ สถิติและข้อมูลเหล่านี้มีความจำเป็นในการจัดการคำสั่งซื้อของลูกค้าแต่ละรายรวมถึงเพื่อปรับปรุงการบริการ และข้อมูลที่เราเสนอให้แก่ผู้ใช้งานของเรา ข้อมูลเหล่านี้อาจถูกส่งไปยัง บริษัท ที่มีส่วนร่วมในความสัมพันธ์ดังกล่าว รวมถึงผู้ที่รับผิดชอบในการดำเนินการบริการ และคำสั่งซื้อเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการ เพื่อดำเนินการการประมวลผลและการชำระเงิน

สถิติและข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บไว้เพื่อจุดประสงค์ด้านความปลอดภัย และเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมาย

ลูกค้ามีสิทธิ์ในการเข้าถึง แก้ไข และคัดค้านข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องได้โดยตรงทางเว็บไซต์

16 : การบันทึกข้อมูล

ฟู๊ดส์ เอเซีย จะทำการเก็บบันทึกคำสั่งซื้อและใบเรียกเก็บเงินไว้ในสื่อกลางที่ยั่งยืนและเชื่อถือได้ ซึ่งเป็นสื่อตัวแทนและสำเนาที่เชื่อถือได้ภายใต้กฎการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (GDPR)

บันทึกของระบบคอมพิวเตอร์ของ จีฟู๊ดส์ เอเซีย จะได้รับการพิจารณาจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานของทุกการสื่อสาร คำสั่งซื้อ การชำระเงิน และการทำธุรกรรมระหว่างทั้งสองฝ่าย

17 : การให้ความยินยอม

ในการใช้เว็บไซต์ของเรา คุณได้ให้ยินยอม และยอมรับในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ข้อตกลง เงื่อนไขและข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปในการขาย ฉบับนี้แล้ว

18. ความปลอดภัยในการชำระเงิน

จีฟู๊ดส์ เอเซีย ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องความปลอดภัยในการชำระเงิน

จีฟู๊ดส์ เอเซีย ใช้การเข้ารหัส SSL เพื่อปกป้องข้อมูลและวิธีการชำระเงินของลูกค้า

(สามารถยืนยันได้โดยแถบ“ https” ใน URL ในแถบที่อยู่ของเบราว์เซอร์)

เรารับชำระเงินด้วยระบบบริการของ Paypal ที่ง่ายรวดเร็วและปลอดภัยสำหรับการส่งและรับเงินออนไลน์โดยไม่ต้องแจ้งรายละเอียดบัญชีธนาคารใด ๆ

19. ประกาศตามกฎหมาย

ข้อมูลบริษัท

บริษัท จีฟู๊ดส์ เอเซีย จำกัด เป็นบริษัทที่มีทุนจดทะเบียน 4,000,000 บาท มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่
เลขที่ 66/4 หมู่ 3 ต. ป่าคลอก อ. ถลาง จ. ภูเก็ต 83110 ประเทศไทย ทะเบียนธุรกิจและมี Intra-Community VAT เลขที่ 0835559000534

20. ข้อมูลการติดต่อ

ท่านสามารถติดต่อทีมงานของเราได้ ที่

 • โทรศัพท์ +66 (0)2 821 52 22
 • อีเมลล์ hotline@spiru4.me

21. ผู้ดูแลการเผยแพร่ข้อมูล

เบสซี ดานีเล กรรมการผู้จัดการบริษัท จีฟู๊ดส์ เอเซีย จำกัด

เมนเก็ตติ จิอานคาร์โล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท จีฟู๊ดส์ เอเซีย จำกัด

22. ผู้ให้บริการเว็บไซด์

ผู้ให้บริการเว็บไซด์ www.spiru4.me โดย bluehost (www.bluehost.com)

23. ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปในการขาย

ว็บไซด์ ( เงื่อนไขและข้อบังคับ ) เป็นเว็บไซด์ที่ให้ข้อมูลและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสาหร่ายและสาหร่ายขนาดเล็ก

24. กฏหมายที่ใช้ควบคุม

กฎหมายของประเทศไทยมีผลบังคับใช้ทั้ง รูปแบบและเนื้อหา