ยกระดับคุณภาพชีวิตด้วย

อาหารมหัศจรรย์ ที่ดีที่สุดของโลก

ยกระดับคุณภาพชีวิตด้วย

ยกระดับคุณภาพชีวิตด้วย

ซื้อเลย

การเรียกคืน/การรับประกัน

ตัวอย่างผลตอบแทน

ดาวน์โหลดเอกสาร

ไม่ต้องตอบคำถาม รับเงินคืน 100%

หากคุณไม่ชอบผลิตภัณฑ์ของเรา กรุณารวบรวมสินค้านั้นๆ ลงในบรรจุภัณฑ์เดิม ทั้งแบบกล่อง ขวด ซอง หรือ บรรจุภัณฑ์อื่นของเรา
สิ่งที่ต้องระวังคือจำนวนผลิตภัณฑ์ของบรรจุภัณฑ์แรกต้องมีมากกว่า 50%
ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องคืนสาหร่ายสไปรูลิน่าชนิดซอง คุณควรคืนสไปรูลิน่าชนิดซองที่ยังยังปิดสนิท จำนวน 16 ซอง (กล่องบรรจุ 30 ซอง)

ส่งคืนสินค้าได้อย่างไร

 • แพ็คผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการคืนให้แน่นหนาและทำตามคำแนะนำ
 • ติดต่อเราเพื่อรับรหัสคืนสินค้า (RAC)
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคืนสินค้าและรับประกันคืนเงิน ที่ (www.spiru4.me/th/refund) กรอกข้อมูลและส่งคืนเรา
 • ส่งคืนสินค้าพร้อมบรรจุภัณฑ์ ติดเอกสารคืนสินค้าและรับประกันคืนเงินบนกล่อง และรอรับเงินคืน

เราขอสงวนสิทธิ์รับประกันคืนเงิน หาก

 • เราพบว่าการคืนผลิตภัณฑ์นั้นทุจริต
 • ได้รับสินค้าเกิน 30 วันหลังการจัดส่ง
 • จำนวนผลิตภัณฑ์ของบรรจุภัณฑ์แรกบริโภคไปแล้วมากกว่า 50% (ชนิดสด ชนิดเม็ด และชนิดผง)
 • ผลิตภัณฑ์ไม่อยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม หรือ จำนวนผลิตภัณฑ์ในกล่องที่ปิดอยู่มีไม่ครบ หรืออยู่ในสภาพไม่ สมบูรณ์
 • บรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เสียหายจาก การใช้งานผิดประเภท ถูกทำลาย เปียกน้ำ หลังจากได้รับการจัดส่ง แล้ว

เงื่อนไขเพิ่มเติม

 • ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งลงทะเบียน รับประกันการสูญหายและความเสียหาย ในการส่งสินค้าคืนให้เรา
 • คุณจะได้รับเงินประกันคืนภายใน 14 วันนับจากวันที่ส่งคืนสินค้า และทุกอย่างถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ติดแบบฟอร์มคืนสินค้าและรับประกันคืนเงินพร้อมรหัสคืนสินค้า (RAC) บนกล่องให้เรียบร้อย

หากเราส่งผิด เรายินดีรับผิดชอบโดย:

 • จัดส่งผลิตภัณฑ์ให้คุณใหม่โดยไม่มีเงื่อนไข
 • หากคุณไม่พึงพอใจในผลิตภัณฑ์ของเราและอยากได้รับค่าสินค้าคืน เรายินดีคืนเงินโดยสินค้าที่ส่งคืนต้องอยู่ในสภาพที่ไม่ผิด เงื่อนไข การรับประกัน

สินค้าที่ส่งคืนต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิมของบริษัท ค่าจัดส่งคืนจะเแ็นความรับผิดชอบของลูกค้า โดยสามารถส่งคืนได้ที่:
บริษัท จีฟู๊ดส์ เอเชีย จำกัด
เลขที่ 66/4 หมู่ 3 ต. ป่าคลอก
อ. ถลาง จ. ภูเก็ต 83110 ประเทศไทย