fbpx
Our Story2021-09-06T12:57:48+07:00

ยกระดับคุณภาพชีวิตด้วย

อาหารมหัศจรรย์ ที่ดีที่สุดของโลก

ยกระดับคุณภาพชีวิตด้วย

ยกระดับคุณภาพชีวิตด้วย

ซื้อเลย

ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามลำดับเวลา

มีนาคม 2020

ผลิตภัณฑ์แรกของเรา

ผลิตภัณฑ์แรกของเรา ผลิตภัณฑ์แรกของเรา : สปาเกตตี, เพนเน่, เฟตตุชินี เรายินดีนำเสนอผลิตภัณฑ์พาสต้าของเรา .... คุณรับทราบข้อมูลของเราจาก .. SpiruP เฟตตุชินี SpiruP สปาเกตตี SpiruP สปาเกตตี, SpiruP เพนเน่ SpiruP เพนเน่ ผลิตภัณฑ์แรกของเรา : สปาเกตตี, เพนเน่, เฟตตุชินี [...]

สิงหาคม 2019

กว่าจะมาเป็นสไปรูลิน่าแบบซอง

กว่าจะมาเป็นสไปรูลิน่าแบบซอง สาหร่ายสไปรูลิน่าแบบเม็ด อาจจะดูเหมือนยาเม็ดโตๆ สำหรับคนที่ไม่ชอบกินยา เราจึงหาทางให้คุณบริโภคสไปรูลิน่าได้ง่ายขึ้น แล้วก็ได้ออกมาเป็นแบบผงบรรจุในซองขนาดบริโภคพอดีต่อวัน แค่ฉีกซอง ละลายกับน้ำเปล่าหรือผสมกับอาหารหรือเครื่องดื่มตามชอบ คุณจะได้รับทั้งความอร่อยและสารอาหารครบถ้วน สไปรูลิน่าแบบซอง ดูเข้าท่าใช่มั้ยหล่ะ คุณรับทราบข้อมูลของเราจาก .. ผลิตภัณฑ์สไปรูลิน่าชนิดซองของเรา สาหร่ายสไปรูลิน่าแบบเม็ด อาจจะดูเหมือนยาเม็ดโตๆ สำหรับคนที่ไม่ชอบกินยา เราจึงหาทางให้คุณบริโภคสไปรูลิน่าได้ง่ายขึ้น แล้วก็ได้ออกมาเป็นแบบผงบรรจุในซองขนาดบริโภคพอดีต่อวัน แค่ฉีกซอง ละลายกับน้ำเปล่าหรือผสมกับอาหารหรือเครื่องดื่มตามชอบ คุณจะได้รับทั้งความอร่อยและสารอาหารครบถ้วน [...]

เมษายน 2019

การรับรองคุณภาพในผลิตภัณฑ์ (อย.)

การรับรองคุณภาพในผลิตภัณฑ์ (อย.) การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ (อย.) องค์การอาหารและยาของรัฐบาลไทย มีอำนาจในการควบคุมความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์บริโภค เราต้องพบท่าน เราขอใบอนุญาตผลิตและเราต้องได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา โดยแต่ละผลิตภัณฑ์ต้องการการตรวจสอบจำนวนมากเพื่อขออนุมัติ เราให้ความมั่นใจแก่เจ้าหน้าที่ด้วยหลักฐานทั้งหมดจากการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองไม่มีอะไรต้องกังวล ปราศจากความเสี่ยงใดๆ เราสามารถประกาศอย่างจริงใจและสามารถให้เหล่าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเราได้ตลอดเวลา และในที่สุดเราก็ได้รับอนุญาตให้ผลิต พร้อมได้รับหมายเลขกำกับผลิตภัณฑ์จาก อย. ใช่แล้ว เราผ่านการทดสอบที่ยากลำบาก เราทำได้แล้ว เราใส่ใจทุกขั้นตอน เรากลับไปที่ฟาร์มพร้อมเอกสารใบอนุญาต ถังสีขาวเรียงรายไปกับสายเคเบิลระบบควบคุม ย้ำเตือนให้เรากลับมาดูแลสาหร่ายของเรา หลังจากการให้อาหารอย่างระมัดระวัง ควบคุมทุกขั้นตอนจนสามร่ายโตเต็มที่ พร้อมเก็บเกี่ยว เส้นต่อเส้น [...]

มีนาคม 2019

จากสาหร่ายสไปรูลิน่าแบบผงจนกลายมาเป็นเม็ด

จากสาหร่ายสไปรูลิน่าแบบผงจนกลายมาเป็นเม็ด แสงแดดยามเช้าของวันใหม่ การเก็บเกี่ยวสาหร่ายเริ่มขึ้น เราจะทำสาหร่ายสไปรูลิน่าแบบเม็ด เราเตรียมผงสาหร่ายสไปรูลิน่าเพื่ออัดเม็ด เราไม่ใส่สารยึดเกาะใดๆ เพราะเราต้องการให้สาหร่าย สไปรูลิน่าแบบเม็ดบริสุทธ์ที่สุด เราปรับเครื่องอัดเม็ดจนได้ระดับ แม้จะใช้เวลาหลายวัน แต่สุดท้ายเราทำสำเร็จ คุณรับทราบข้อมูลของเราจาก .. ผลิตภัณฑ์สไปรูลิน่าชนิดเม็ดของเรา แสงแดดยามเช้าของวันใหม่ การเก็บเกี่ยวสาหร่ายเริ่มขึ้น เราจะทำสาหร่ายสไปรูลิน่าแบบเม็ด เราเตรียมผงสาหร่ายสไปรูลิน่าเพื่ออัดเม็ด เราไม่ใส่สารยึดเกาะใดๆ เพราะเราต้องการให้สาหร่าย สไปรูลิน่าแบบเม็ดบริสุทธ์ที่สุด เราปรับเครื่องอัดเม็ดจนได้ระดับ แม้จะใช้เวลาหลายวัน แต่สุดท้ายเราทำสำเร็จ [...]

พฤศจิกายน 2018

การรับรองคุณภาพในผลิตภัณฑ์ (อย.)

การรับรองคุณภาพในผลิตภัณฑ์ (อย.) การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ (อย.) องค์การอาหารและยาของรัฐบาลไทย มีอำนาจในการควบคุมความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์บริโภค เราต้องพบท่าน เราขอใบอนุญาตผลิตและเราต้องได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา โดยแต่ละผลิตภัณฑ์ต้องการการตรวจสอบจำนวนมากเพื่อขออนุมัติ เราให้ความมั่นใจแก่เจ้าหน้าที่ด้วยหลักฐานทั้งหมดจากการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองไม่มีอะไรต้องกังวล ปราศจากความเสี่ยงใดๆ เราสามารถประกาศอย่างจริงใจและสามารถให้เหล่าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเราได้ตลอดเวลา และในที่สุดเราก็ได้รับอนุญาตให้ผลิต พร้อมได้รับหมายเลขกำกับผลิตภัณฑ์จาก อย. ใช่แล้ว เราผ่านการทดสอบที่ยากลำบาก เราทำได้แล้ว เราใส่ใจทุกขั้นตอน เรากลับไปที่ฟาร์มพร้อมเอกสารใบอนุญาต ถังสีขาวเรียงรายไปกับสายเคเบิลระบบควบคุม ย้ำเตือนให้เรากลับมาดูแลสาหร่ายของเรา หลังจากการให้อาหารอย่างระมัดระวัง ควบคุมทุกขั้นตอนจนสามร่ายโตเต็มที่ พร้อมเก็บเกี่ยว เส้นต่อเส้น [...]

มกราคม 2018

ถังเพาะเลี้ยงใบแรกของเรา

ถังเพาะเลี้ยงใบแรกของเรา เรามองไปรอบ ๆ โรงงาน เราระดมความคิด เราจะทำอะไรเป็นขั้นตอนต่อไป จุดประกายแนวคิด เทคโนโลยีการเกษตรอัฉริยะ ได้หรือเสีย ระบบปิดหรือเปิด มโนภาพของสมาชิกครอบครัวที่เพลิดเพลินกับมื้ออาหาร ปรากฏขึ้นในความคิดของเรา เรากินอย่างไรเราได้อย่างนั้น เราอยากได้อาหารที่ดีแค่ไหน ลูกค้าก็คาดหวังไม่แตกต่างกัน “ อาหารอนามัย ผลิตภัณฑ์ปลอดภัย ช่วยพลานามัยชีวิต” ถังเพาะเลี้ยงแรกของเรา การเพาะปลูกด้วยความเอาใจใส่ “เราจะเป็นตามสิ่งที่เรากิน ” คุณรับทราบข้อมูลของเราจาก .. มกราคม [...]

พฤษภาคม 2017

เมื่อเราเริ่มการก่อสร้าง

เมื่อเราเริ่มการก่อสร้าง หลังจากเราตัดสินใจทำฟาร์ม เรารู้ทันทีว่าเส้นทางนี้ไม่ง่ายเลย ต้องมีเจ้าหน้าที่รัฐหลายคนเกี่ยวข้องต้องมีส่วนร่วมกับหน่วยงาน สำนักงานหลาย ๆ แห่งที่เราต้องติดต่อ ต้องมีการเตรียมเอกสารจำนวนมาก ก้าวย่างแรกนั้นยากเสมอ ขั้นที่สอง สาม สี่ ทีละขั้นๆ จนถึงวันนี้ในที่สุดเราก็ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานประเภททีี่ 1 อย่างเป็นทางการ เพื่อเปิดโรงงานที่ภูเก็ต สิ่งที่เราทุ่มเททำอย่างหนัก วันนี้ทำให้เรายิ้มได้ ... คุณรับทราบข้อมูลของเราจาก .. สิงหาคม 2017 [...]

มิถุนายน 2016

เราเริ่มได้อย่างไร

เราเริ่มได้อย่างไร บริษัทจีฟู๊ดส์ เอเซีย เริ่มจากทีมผู้บริหารชาวสวิสต์สองคนเดินทางมาแล้วทั่วประเทศไทยและมองเห็นจุดเริ่มต้นของปัญหาสุขภาพ เราเริ่มแสวงหาทางออกจากปัญหานี้และก่อตั้งบริษัทเพื่อผลิตอาหารเพื่อสุขภาพแบบยั่งยืน จากการทดลองเพาะเลี้ยงและผลิตผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายสไปรูลิน่ามาตลอดสองปี เราสามารถผลิตอาหารเสริมจากสาหร่ายสไปรูลิน่าอุดมไปด้วยสารอาหารที่ให้คุณประโยชน์ต่อสุขภาพเพื่อช่วยแก้ปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้น ด้วยปัจจุบันปัญหาของอุตสาหกรรมผลิตอาหารที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นผลกระทบในอนาคตแหล่งอาหารตามธรรมชาติกำลังลดลงอย่างน่ากังวล และ ปัญหามลพิษที่ส่งผลกระทบต่อทุกชีวิตบนโลก คุณรับทราบข้อมูลของเราจาก .. ธันวาคม 2018 มิถุนายน 2016 บริษัทจีฟู๊ดส์ เอเซีย เริ่มจากทีมผู้บริหารชาวสวิสต์สองคนเดินทางมาแล้วทั่วประเทศไทยและมองเห็นจุดเริ่มต้นของปัญหาสุขภาพ เราเริ่มแสวงหาทางออกจากปัญหานี้และก่อตั้งบริษัทเพื่อผลิตอาหารเพื่อสุขภาพแบบยั่งยืน จากการทดลองเพาะเลี้ยงและผลิตผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายสไปรูลิน่ามาตลอดสองปี [...]

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณาส่งอีเมลล์เพื่อติดต่อจีฟู๊ดส์เอเซีย หรือต้องการเป็นส่วนหนึ่งของทีมผู้บริหาร ไม่ว่าคุณต้องการที่จะร่วมงานกับเรา อุดหนุน หรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเรา หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดส่งข้อความหาเรา เรายินดีรับข้อคิดเห็นจากคุณ

ติดต่อเรา

+66 (0)2 821 52 22

หรือ ส่งอีเมลล์หาเราตอนนี้
Go to Top