ยกระดับคุณภาพชีวิตด้วย

อาหารมหัศจรรย์ ที่ดีที่สุดของโลก

ยกระดับคุณภาพชีวิตด้วย

ยกระดับคุณภาพชีวิตด้วย

ซื้อเลย

ใครคือผู้ผลิต สไปรูฟอร์ มี ?

บริษัทจีฟู๊ดส์ สามารถนิยามได้ว่า เป็นบริษัท เกษตรสมัยใหม่ เราบริหารงานโดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์สาหร่ายสไปรูลิน่าส่งถึงมือผู้บริโภค ฟาร์มของเราสร้างในแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทีมงานของเรามีจุดมุ่งหมายในการทำงานเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพที่สุด ใส่ใจคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคมากที่สุด และช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุดเช่นกัน
เราดำเนินนโยบายบริหารตามเป้าหมายการบริหารเพื่อความยั่งยืน เราการผลิตสาหร่ายสไปรูลิน่าตามแนวความคิดที่จะผลิตอาหารบนพื้นฐานการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เราลดปริมาณการปล่อยก็าชคาร์บอน โดยการประยุกต์เทคโนโลยีให้เข้ากับโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมือใช้งานเฉพาะ และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อควบคุมและลดการใช้พลังงาน น้ำ และ ทรัพยากรอื่นๆ

เทคโนโลยี

เทคโนโลยี

สาหร่ายสไปรูลิน่าเป็นสาหร่ายน้ำจืดขนาดเล็กที่มีสารอาหารหลากหลาย ที่ใช้เป็นอาหารเสริมในมนุษย์ และได้รับการยกย่องให้เป็น อาหารมหัศจรรย์ และ ยาวิเศษ สไปรูลิน่าต้องการแสงแดดเพื่อการสังเคราะห์แสงเช่นเดียวกับพืช ..
เรียนรู้เพิ่มเติม
เรียนรู้เพิ่มเติม

ห้องปฏิบัติการของเรา

ห้องปฏิบัติการของเรา

เราภูมิใจที่ได้รักษาพันธสัญญาที่ให้ไว้ ต่อ ฟาร์มของเรา น้ำของเรา และผลผลิตสาหร่ายของเรา เพื่อเพิ่มคุณภาพและสร้างความปลอดภัยอย่างสูงสุดต่อผู้บริโภคของเรา ..
เราภูมิใจที่ได้รักษาพันธสัญญาที่ให้ไว้ ต่อ ฟาร์มของเรา น้ำของเรา และผลผลิตสาหร่ายของเรา เพื่อเพิ่มคุณภาพและสร้างความปลอดภัยอย่างสูงสุดต่อผู้บริโภคของเรา ..
เรียนรู้เพิ่มเติม
เรียนรู้เพิ่มเติม

การเก็บเกี่ยว

การเก็บเกี่ยว

ขั้นตอนการเก็บเกี่ยวสาหร่ายสไปรูลิน่า จะทำโดยฝ่ายปฏิบัติการของเรา ขบวนการนี้เป็นขั้นตอนที่ละเอียดอ่อน ต้องอาศัยทักษะ ความรอบคอบ และความเอาใจใส่อย่างมาก
เรียนรู้เพิ่มเติม
เรียนรู้เพิ่มเติม

ขั้นตอนการอบแห้งสาหร่าย

ขั้นตอนการอบแห้งสาหร่าย

ขั้นตอนนี้จะวางเส้นสาหร่ายลงในถาดอบ และอบที่อุณหูมิ 55 องศาเซลเซียส ( ~130 องศาฟาเรนไฮด์) ใช้เวลาประมาณ 18/19 ชั่วโมง
ขั้นตอนนี้จะวางเส้นสาหร่ายลงในถาดอบ และอบที่อุณหูมิ 55 องศาเซลเซียส ( ~130 องศาฟาเรนไฮด์) ใช้เวลาประมาณ 18/19 ชั่วโมง
เรียนรู้เพิ่มเติม
เรียนรู้เพิ่มเติม

บรรจุภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์

สาหร่ายสไปรูลิน่าธรรมชาติ สไปรูโฟร์ ในหนึ่งหน่วยบริโภค มีสารอาหารและโปรตีนหลากหลายที่จำเป็นต่อร่างกายมนุษย์ สาหร่ายส
เรียนรู้เพิ่มเติม
เรียนรู้เพิ่มเติม
คุณต้องการเป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภํณฑ์ชั้นเลิศหรือไม่