ยกระดับคุณภาพชีวิตด้วย

อาหารมหัศจรรย์ ที่ดีที่สุดของโลก

ยกระดับคุณภาพชีวิตด้วย

ยกระดับคุณภาพชีวิตด้วย

ซื้อเลย

เหตุผลที่เราเลือกวิธีเลี้ยงแบบระบบปิด

ส่วนใหญ่ฟาร์มสาหร่ายสไปรูลิน่า ใช้ระบบการเพาะเลี้ยงด้วยวิธีดั้งเดิมและเพื่อให้ได้ผลผลิตในเชิงพานิชย์ ปัญหาหลักที่พบในระบบฟาร์มเพาะเลี้ยงแบบระบบเปิดนั้น มักจะมีสาเหตุมาจากคุณภาพของผลผลิตและการปนเปื้อน การเลี้ยงแบบระบบเปิดมีข้อจำกัดในการควบคุมการปนเปื้อนจากสารอันตราย เช่น มลพิษ ฝนกรด สัตว์พาหะนำโรค อย่างเช่น หนู งู แมลง นก และอื่นๆ เพื่อควบคุมความเสี่ยงนี้ต้องอาศัยทรัพยากรมากมาย ทั้งกำลังคน งบประมาณในระบบทำความสะอาดและอื่นๆ ในขณะที่ฟาร์มสาหร่ายของจีฟู๊ดส์ใช้การเพาะเลี้ยงแบบระบบปิดปัญหาเหล่านี้จึงไม่เกิดขึ้นในระบบฟาร์มของเรา

ระบบปิดได้มีการพัฒนาขึ้นอย่างก้าวหน้าและรวดเร็ว ทำให้เกิดทางเลือกที่ดีกว่าในการทำให้วงจรชีวิตสาหร่ายเจริญเติบโตได้ดี

เราสามารถป้องกันการเพาะเลี้ยงจากการปนเปื้อนของสิ่งแปลกปลอม โดยระบบนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างประโยชน์แก่สุขภาพของเราอย่างแท้จริง

ข้อดีของถังโปร่งแสงของเราสามารถรักษาความสะอาดได้ง่ายและจะเป็นผลดีกับสุขภาพของ ผู้บริโภค

ระบบปิด

ระบบปิด

เราเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลิน่าในระบบปิดเพื่อเป็นแหล่งบำรุงสาหร่ายให้ได้แบ่งตัวได้อย่างสมบูรณ์

เรียนรู้เพิ่มเติม
เรียนรู้เพิ่มเติม

ระบบเปิด /
ความเสี่ยงจากผลิตภัณฑ์ด้อยคุณภาพ

ระบบเปิด /
ความเสี่ยงจากผลิตภัณฑ์ด้อยคุณภาพ

ในเชิงการค้า สไปรูลิน่าราคาถูก อาจดึงดูดผู้ซื้อได้ง่าย แต่การผลิตที่ไม่ดี อาจเป็นอันตรายต่อคุณได้มากกว่าที่คิด

ในเชิงการค้า สไปรูลิน่าราคาถูก อาจดึงดูดผู้ซื้อได้ง่าย แต่การผลิตที่ไม่ดี อาจเป็นอันตรายต่อคุณได้มากกว่าที่คิด

เรียนรู้เพิ่มเติม
เรียนรู้เพิ่มเติม
คุณต้องการเป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภํณฑ์ชั้นเลิศหรือไม่