ยกระดับคุณภาพชีวิตด้วย

อาหารมหัศจรรย์ ที่ดีที่สุดของโลก

ยกระดับคุณภาพชีวิตด้วย

ยกระดับคุณภาพชีวิตด้วย

ซื้อเลย

เราเริ่มต้นจาก

เราเริ่มความคิดที่จะสร้างนวัตกรรมฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในปี 2016 ที่จังหวัดภูเก็ต ตั้งกิจการและพัฒนาให้เป็นธุรกิจผลิตอาหารสุขภาพทางเลือกจากสาหร่ายสไปรูลิน่า เรามุ่งมั่น ทุ่มเท ให้กับการพัฒนาการใช้พื้นที่และทรัพยากรน้ำให้เป็นออแกนิคและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สุด

ในขณะที่ประชากรของโลกเพิ่มทวีคูณขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลกระทบต่อแหล่งทรัพยากรที่มีจำกัด การเพาะเลี้ยงสาหร่ายเพื่อเป็นอาหารจึงสำคัญมาก

ทีมผู้บริหารประสบการณ์สูงชาวสวิต สั่งสมประสบการณ์ และองค์ความรู้ สร้างบริษัทนวัตกรรมการผลิตอาหารเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดแก่ผู้บริโภค ทีมงานของเราทุกคนทำงานหนักด้วยใจรักให้ได้ผลงานประสิทธิภาพ จากเจ้าหน้าที่ชีววิทยา จนถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ พนักงานทุกคนของบริษัทมุ่งมั่นเพื่อความสำเร็จของบริษัท ได้ใช้ความสามารถที่มีแบ่งปันวิสัยทัศน์ในการสร้างความยั่งยืน ทั้งการผลิตและส่งต่อผลิตภัณฑ์สาหร่ายสไปรูลิน่าที่คุณภาพระดับโลก

ใครคือ จีฟู๊ดส์เอเซีย

สาหร่ายสไปรูลิน่าเติบโตและเก็บเกี่ยวภายในระบบการเพาะเลี้ยงแบบปิดที่จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย เราใช้วิธีเฉพาะในการเก็บเกี่ยวสาหร่ายสไปรูลิน่า เพื่อรักษาเส้นเกลียวของเซลล์สาหร่ายที่สภาวะการเจริญเติบโต มีธาตุอาหาร สมบูรณ์ที่สุด เก็บรักษาและส่งถึงมือคุณ เรามั่นใจว่า ผลิตภัณฑ์ของเราที่ส่งถึงคุณ มีคุณประโยชน์สูงสุดและพร้อมที่จะรับประทาน
เราปฏิบัติตามมาตรฐานระบบการวิเคราะห์อันตราย ในทุกกระบวนการผลิตสาหร่าย เพื่อตรวจอันตรายจากการปนเปื้อน เราตรวจสอบผลิตภัณฑ์อีกครั้งจากผู้ตรวจประเมินทั้งภายในและภายนอก (จากผู้ได้รับอนุญาตตรวจประเมินและรับรองระบบ)เพื่อรับประกันคุณภาพ ความปลอดภัย และสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้
ทีมผู้บริหารจากสวิตเซอร์แลนด์ของเรา ยึดมั่นในการบริหารจัดการการผลิตตามมาตรฐานการผลิตอาหาร ภายใต้จุดมุ่งหมายเพื่อผลิต ผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้ เราใส่ใจในความปลอดภัยที่สามารถชี้วัดได้ ในทุกช่วงการผลิตตามที่ระบุไว้ในบัญญัติมาตรฐานอาหารปลอดภัย เรารักษาคุณภาพในการทำงานที่ส่ามารถประเมินความน่าเชื่อถือได้ และเราปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างสม่่ำเสนอเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ตามนโยบายควบคุมคุณภาพของเรา
ปัจจุบัน เราผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสาหร่ายสไปรูลิน่า เท่านั้น แต่เราได้ประสานความร่วมมือเพื่อขยายผลผลิต ไปยังผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่่น เครื่องสำอางค์ ผลิตภัณฑ์อุปโภคอื่นๆ
เรามีกลยุทธ์ในการดำเนินกิจการที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งด้านนวัตกรรม และงานวิจัย
เรานำแนวความคิดการทำฟาร์มอัจฉริยะมาปรับใช้ จึงทำให้เราสามารถตรวจสอบพารามิเตอร์สภาวะการเจริญเติบโตและความสมบูรณ์ของสาหร่ายจากระบบควบคุมระยะไกลได้ ด้วยเหตุนี้เราสามารถตรวจสอบคุณภาพของสาหร่ายของเราได้ตลอดเวลา
วิสัยทัศน์ของเราคือ การผลิตสาหร่ายสไปรูลิน่าคุณภาพเยี่ยมซึ่งรู้จักกันดีในชื่อ อาหารมหัศจรรย์ เข้าสู่ตลาด เริ่มจากที่เรามองเห็นปัญหาสุขภาพที่มีสาเหตุมาจาก ภาวะทุพโภชนาการ และการผลิตอาหารเพื่อเลี้ยงประชากรโลกที่ส่งผลกระทบให้โลกของเราตกอยู่ในภาวะอันตราย เราจึงเริ่มผลิตสาหร่ายสไปรูลิน่า เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ เรานำเทคโนโลยีมาปรับใช้ เพื่อให้เป็นฟาร์มเกษตรสมัยใหม่ ผสมผสานความรู้การทำฟาร์มเกษตรเข้ากับความห่วงใยต่อสุขภาพที่ดีของลูกค้าของเรา
เราสามารถรับประกันได้ว่า สไปรูลิน่าของเราเป็นอาหารที่ให้โภชนาการสูงเมื่อเทียบกับปริมาณบริโภค ฟาร์มเพาะเลี้ยงสไปรูลิน่าของเราตั้งอยู่ในเขตอนุรักษ์ป่าชายเลนของจังหวัดภูเก็ต แสงแดดและสภาวะอากาศที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตทำให้สาหร่ายสร้างสารอาหารที่จำเป็นต่อมนุษย์ได้อย่างเต็มที่ จากขั้นตอนแรกในการเพาะเลี้ยง บ่มเพาะ ตรวจสอบการเจริญเติบโต จนกระทั่งเก็บเกี่ยว และส่งถึงมือผู้บริโภคได้ในที่สุด เรารักษาคุณภาพของเราให้เป็นจริงและเชื่อใจได้อย่างที่สุด

บริหารโดยทีมงานคุณภาพจากสวิตเซอร์แลนด์

สไปรูโฟร์ สไปรูลิน่า ของเราให้คุณประโยชน์โดยไม่มีการเติมสารเสริม สารปรุงแต่ง หรือ วัตถุกันเสีย
คัดสรรเพียงวัตถุธรรมชาติเท่านั้น เพาะเลี้ยงในแหล่งและภาวะแวดล้อมที่ดีที่สุด
สาหร่ายสไปรูโฟร์ไม่ตัดแต่งพันธุกรรมใดๆ และ เป็นธรรมชาติ 100 %

บริหารงานโดย ชาวสวิต 100%
กระบวนการผลิตตลอด 365 วัน
ให้พลังงานสูงจากสารอาหาร
ปราศจากสารปนเปื้อน และจุลินทรีย์ก่อเชื้อโรค
ใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงและผลิตภายใต้การควบคุมระบบนิเวศ
วิเคราะห์ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
คุณภาพทางประสาทสัมผัสยอดเยี่ยม
ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ 100 %
ควบคุมพารามิเตอร์ในการเพาะเลี้ยงตลอดเวลา

หาคนตรงงาน ได้งานตรงใจ

ทีมงานของเราทุกคนทำงานหนักด้วยใจรักให้ได้ผลงานประสิทธิภาพ จากเจ้าหน้าที่ชีววิทยา จนถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ พนักงานทุกคนของบริษัทมุ่งมั่นเพื่อความสำเร็จของบริษัท ได้ใช้ความสามารถที่มีแบ่งปันวิสัยทัศน์ในการสร้างความยั่งยืน ทั้งการผลิตและส่งต่อผลิตภัณฑ์สาหร่ายสไปรูลิน่าที่คุณภาพระดับโลก

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณาส่งอีเมลล์เพื่อติดต่อจีฟู๊ดส์เอเซีย หรือต้องการเป็นส่วนหนึ่งของทีมผู้บริหาร ไม่ว่าคุณต้องการที่จะร่วมงานกับเรา อุดหนุน หรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเรา หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดส่งข้อความหาเรา เรายินดีรับข้อคิดเห็นจากคุณ

ติดต่อเรา

+66 (0)2 821 52 22

หรือ ส่งอีเมลล์หาเราตอนนี้