การรับรองคุณภาพในผลิตภัณฑ์ (อย.)

การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ (อย.)

องค์การอาหารและยาของรัฐบาลไทย มีอำนาจในการควบคุมความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์บริโภค

เราต้องพบท่าน เราขอใบอนุญาตผลิตและเราต้องได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา

โดยแต่ละผลิตภัณฑ์ต้องการการตรวจสอบจำนวนมากเพื่อขออนุมัติ เราให้ความมั่นใจแก่เจ้าหน้าที่ด้วยหลักฐานทั้งหมดจากการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองไม่มีอะไรต้องกังวล ปราศจากความเสี่ยงใดๆ เราสามารถประกาศอย่างจริงใจและสามารถให้เหล่าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเราได้ตลอดเวลา และในที่สุดเราก็ได้รับอนุญาตให้ผลิต พร้อมได้รับหมายเลขกำกับผลิตภัณฑ์จาก อย. ใช่แล้ว เราผ่านการทดสอบที่ยากลำบาก เราทำได้แล้ว

เราใส่ใจทุกขั้นตอน

เรากลับไปที่ฟาร์มพร้อมเอกสารใบอนุญาต ถังสีขาวเรียงรายไปกับสายเคเบิลระบบควบคุม ย้ำเตือนให้เรากลับมาดูแลสาหร่ายของเรา หลังจากการให้อาหารอย่างระมัดระวัง ควบคุมทุกขั้นตอนจนสามร่ายโตเต็มที่ พร้อมเก็บเกี่ยว เส้นต่อเส้น เกลียวต่อเกลียว เติบโตทีละเซลล์ นี่ไม่ใช่แค่สาหร่าย แต่เป็นอาหารแห่งอนาคต “อาหารมหัศจรรย์”

คุณรับทราบข้อมูลของเราจาก ..

หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ (อย.)

องค์การอาหารและยาของรัฐบาลไทย มีอำนาจในการควบคุมความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์บริโภค

เราต้องพบท่าน เราขอใบอนุญาตผลิตและเราต้องได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา

โดยแต่ละผลิตภัณฑ์ต้องการการตรวจสอบจำนวนมากเพื่อขออนุมัติ เราให้ความมั่นใจแก่เจ้าหน้าที่ด้วยหลักฐานทั้งหมดจากการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองไม่มีอะไรต้องกังวล ปราศจากความเสี่ยงใดๆ เราสามารถประกาศอย่างจริงใจและสามารถให้เหล่าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเราได้ตลอดเวลา และในที่สุดเราก็ได้รับอนุญาตให้ผลิต พร้อมได้รับหมายเลขกำกับผลิตภัณฑ์จาก อย. ใช่แล้ว เราผ่านการทดสอบที่ยากลำบาก เราทำได้แล้ว

เราใส่ใจทุกขั้นตอน

เรากลับไปที่ฟาร์มพร้อมเอกสารใบอนุญาต ถังสีขาวเรียงรายไปกับสายเคเบิลระบบควบคุม ย้ำเตือนให้เรากลับมาดูแลสาหร่ายของเรา หลังจากการให้อาหารอย่างระมัดระวัง ควบคุมทุกขั้นตอนจนสามร่ายโตเต็มที่ พร้อมเก็บเกี่ยว เส้นต่อเส้น เกลียวต่อเกลียว เติบโตทีละเซลล์ นี่ไม่ใช่แค่สาหร่าย แต่เป็นอาหารแห่งอนาคต “อาหารมหัศจรรย์”

คุณรับทราบข้อมูลของเราจาก ..

หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา